title
Lipoproteiinlipaasi stabiilsuse ja aktiivsuse regulatsioonimehhanismid füsioloogilistes tingimustes
Regulation mechanisms of lipoprotein lipase stability and activity in physiological conditions.
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal