title
Terrefenool A lähteühendi süntees ja selle Negishi sidestusreaktsioon
Synthesis and Negishi coupling of terrephenol A precursor
author
Kask, Grete
keywords
terrefenool A
Negishi sidestusreaktsioon
terrephenol A
Negishi coupling
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information