title
Ettevõtte väärtuse hindamine Hilti Eesti OÜ näitel
Valuation of Hilti Eesti OÜ
author
Gorodetskaja, Ljudmila
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal