title
Läänemaa viie omavalitsuse ametnike valmisolek muutusteks enne valdade ühinemist
Readiness of change of Lääne County municipality officials prior the merger of municipalities
author
Lepp, Triin
defence date
language