title
Ühistranspordi rahastus maakonnaliinidel ja kommertsveo roll Eesti kommertsvedajate perspektiivist
Public Transport Financing on County Lines and Commerce Transportation Function from Estonian Commerce Carriers Perspective
author
Luht, Johannes
keywords
tasuta maakondlik ühistransport
kommertsvedajad
riiklik sekkumine
defence date
language