title
Praktiliste oskuste töötuba - avatud lähtekoodiga sissetungimise turvasüsteemid
Hands-on-Skills Lab on Open-source Intrusion Detection System (IDS)
author
Farooghian, Sara
keywords
supervisor
Kivimägi, Kristian, Lovell, Kieren Nicolas
defence date
language
department / college