title
L. lactis DGCC2631 stressivastuse iseloomustamine proteoomi tasemel kasutades kemostaadis kultiveerimist
Characterization of L. lactis DGCC2631 stress response on a proteome level using chemostat cultivation
author
Ingelman, Henri
keywords
kemostaadis kultiveerimine
metaboloomi analüüs
chemostat cultivation
metabolome analysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit