title
Tallinna börsil noteeritud ettevõtete kvartalitulemuste avaldamise viitaja mõjutegurid aastatel 2000-2015
Determinants of Quarterly Report Lags on Tallinn Stock Exchange During 2000-2015
author
Einberg, Aet
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only