title
Telekonsultatsiooniteenuse rakendamise vajadus, võimalused ja vastuvõtlikkus akne nahahaiguse käsitlemisel Eesti koolides
Needs, Opportunities and Susceptibility Towards Teledermatology for Managing Symptoms of Acne in Estonian Schools
defence date
language