title
Таллинский Политехник № 13 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
14.04.1978
language