title
BDNF geeni ekspressiooni regulatsioon EGR perekonna transkriptsioonifaktorite poolt
Regulation of BDNF Gene Expression by EGR Family Transcription Factors
keywords
primaarsed neuronid
neurotrofiinid
primary neurons
neurotrophins
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele