title
Tarbimise motiivid päevitustoodete ja -teenuste näitel Eestis
Consumption motives: the example of tanning products and services in Estonia
keywords
ostlejatüübid
päikesekiirguse eest kaitsvad tooted
solaarium
isepruunistavad tooted
buyer types
shopping behaviour
consumption behaviour
sun protection products
sunbeds
self-tanning products
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network