title
Brändituntuse ja assotsiatsioonide mõõtmine ühisrahastusplatvormi estateguru näitel
Measuring brand awareness and associations example of crowdfunding platform estateguru
author
Artamonov, Pavel
keywords
supervisor
defence date
language