title
Таллинский Политехник № 18 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
09.05.1986
language