title
Ettevõtte sotsiaalse vastutustundlikkuse ja ettevõtte maine vahelised seosed
Association between corporate social responsibility and corporate reputation
author
Tammearu, Triin
keywords
ettevõtte maine
ettevõtte sotsiaalne vastutustundlikkus
corporate reputation
supervisor
defence date
language