title
Tulude kajastamine: kontseptuaalsed probleemid ja uue harmoniseeritud standardi väljatöötamine
Revenue recognition: conceptual problems and development of the new harmonized standard
author
Laaneots, Merle
keywords
tulude kajastamine
uus tulu standard
IASB ja FASB koostöö
IFRS-i ja US GAAP-i harmoniseerimine
new revenue standard
collaboration between IASB and FASB
harmonizing IFRS and US GAAP
supervisor
defence date
language