title
COVID-19 juhtumite arvu mõju aktsiaturgudele perioodil 01.01-31.03.2020
Impact of the number of COVID-19 cases on equity markets in the period 01.01-31.03.2020
author
Serbina, Anastassia
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus