title
Väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes küberturbe reeglite arendamiseks ette nähtud abivahendi loomine
Designing an artifact to support cybersecurity policy development in small and medium enterprises
author
Kasepuu, Risto
defence date
language