title
Järjestik-paralleelse hübriidelektrisõiduki modelleerimine ja simuleerimine
Study on modeling and simulation of series parallel hybrid electric vehicle
author
Owe, Israel
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network