title
ZigBee võrkude projekteerimine VKG Ojamaa kaevanduses
ZigBee network design in the VKG Ojamaa mine
author
Golm, Igor
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information