title
Ühisloome meetodi kasutamine isiklike finantskulude haldamisel
Crowdsourcing as a Method for Managing Personal Expenditures
author
Labunets, Julia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Kosk, Martin
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit