title
Konteinerite kaalu valesti deklareerimise mõju laevade turvalisusele OY MSC Finland AB näitel
The effect of misdeclaration of container weight on the safety of vessels based on OY MSC Finland AB
author
Männi, Marleen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access