title
Tuuletunnel testpink drooni lennu testimiseks turbulentses keskkonnas, mehaanika osa
Wind tunnel testbench for drone flight testing in a turbulent environment, mechanics
author
Koert, Markus
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus