title
Ukraina sõja mõju Tallinna noorte säästmisharjumustele
Effect of the Ukraine war on saving habits of young people in Tallinn
author
Müürisep, Martin
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus