title
Püsiva tegevuskoha õigusliku staatuse mõju maksuhaldurile esitatavale finantsaruandele
The Effect of Permanent Establishment Legal Status on Financial Statement Submitted to Tax Authority
author
Oke, Oluwaseun Emmanuel
keywords
permanent establishments
legal entities
bvakalaureusetööd
defence date
language