title
Müügitöötajate töörahulolu ja kliendirahulolu vahelised seosed ettevõtte Rolling OÜ näitel
Relationship between Sales Employee Satisfaction and Customer Satisfaction on the Example of Rolling OÜ
author
Rarova, Ekaterina
supervisor
defence date
language