title
Eesti elektrienergia tarbimine tarbimissektorite lõikes, võrreldes ENMAK 2030 prognoosidega
Estonian consumption of electrical energy throughout the consumption segments, compared to ENMAK 2030 forecast
author
Koplimets, Riho
keywords
tarbimissektor
energy economics
energy development plans
consumption segments
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus