title
Süütuse presumptsiooni definitsiooni puudumise tagajärjed Soome õiguskorras
The Consequences of the Lack of Definition of the Presumption of Innocence in Finnish Law
author
Komi, Tuulia Anna Emilia
defence date
language