title
Kiirete prototüüpimise tehnoloogiate abil kasutatavate anisotroopsete materjalide mehaaniliste omaduste uurimine
Investigation of mechanical characteristics of anisotropic materials used in rapid prototyping technologies
author
Makhmudova, Karina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network