title
Membraantehnoloogial põhinevate puhastusseadmete kasutamine tarbeveekäitluses
The use of membrane technology in water treatment
keywords
ummistumine
mikrofiltratsioon
ultrafiltratsioon
nanofiltratsioon
membraanmoodul
fouling
nanofiltration
membrane modules
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Karu, Jaan
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information