title
Põlevkiviõli tihedus ja murdumisnäitaja ning nendel põhinevad korrelatsioonid
Density and refractive index of shale oil and correlations based on these properties
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language