title
Elektroonilise suusõnalise teabe haldamine avalikes organisatsioonides
The management of electronic word-of-mouth in public organisations
author
Frische, Anna Katharina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal. Lisainfo saamiseks pöörduge vastava allüksuse poole.