title
Eesti tarbijate hoiakud olmejäätmete sorteerimisel jätkusuutliku tarbimise kontekstis
Estonian Consumers’ Attitudes in Sorting Municipal Waste in a Sustainable Consumption Context
author
Pung, Liis
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network