title
Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete kaugtöö infoturbe juhtimine COVID-19 pandeemia ajal
Information Security Management for Teleworking in Small and Medium Enterprises during the COVID-19 crisis
author
Yadav, Kapil
keywords
väike- ja keskmise suurusega ettevõte
turvalisuse hinnang
security assessment
supervisor
defence date
language