title
Strateegilise juhtimise meetodite juurutamine väike-ettevõttes Solid OÜ näitel
Implementation of the Strategic Management Principles in Small Enterprises in Example of Solid OÜ
author
Ojala, Roland
keywords
strateegiate loomine
strateegiate formuleerimine,
formulation of the strategies
strategic management tool
supervisor
defence date
language