title
Hapniku mõõtmise allsüsteemi arendamine VKG kaevanduses
Development of an oxygen measurement subsystem at the mine VKG kaevandused. Разработка подсистемы измерения кислорода на шахте «Ojamaa»
author
Vinogradov, Andres
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal