title
Reaktiivvõimsuse kompenseerimine kondensaatorpatareidega Elektrilevi OÜ näitel ja tasuvuse analüüs
Reactive power compensation with capacitor banks on the example of Elektrilevi OÜ and analysis of profitability
author
Kuriks, Andero
supervisor
defence date
language