title
Keskpingekaabelliinide diagnostikaseadme OnsiteHV DAC MV40 põhjal laboratoorse töö koostamine õppeainesse "Kõrgepingetehnika"
Developing a Laboratory Assignment Based on Cable Diagnostics Device OnsiteHV DAC DAC MV40 for the Subject „High Voltage Engineering“
keywords
keskpingekaablid
sisemised osalahendused
pindlahendused
kaonurga tangensid
medium voltage power cables
void discharges
surface discharges
dissipation factors
supervisor
Taklaja Paul
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus