title
Proaktiivse isiksuse ja kohanemis- ja vastupanuvõime sidusus karjäärishokiga toimetulemisel mõõduka toetuse tingimustes
Linking rroactive personality, career adaptability with resilience to career shock: A moderation of support
author
Suthar, Dhwani Jyotishkumar
supervisor
defence date
language