title
Põlevkivikarjääri jäätmetest potentsiaalse kaltsiumipõhise CO2 sideaine arendamine vesilahuses karboniseerimise teel
Evaluating the potentsial development of a calcium based CO2 sorbent from oil shale mine waste via aqueous carbonation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language