title
Põlevkivikarjääri jäätmetest potentsiaalse kaltsiumipõhise CO2 sideaine arendamine vesilahuses karboniseerimise teel
Evaluating the potentsial development of a calcium based CO2 sorbent from oil shale mine waste via aqueous carbonation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 12.01.2022
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
subunit
Water and Environmental Engineering Research Group