title
Tallinna Polütehnik Nr 5 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
20.02.1981
language