title
Veebi ja arvutipõhiste CVD/T2DM-I sekkumiste tõhusus tervisekäitumisele: kirjanduse katusülevaade
Effectiveness of Web and Computer-Based CVD/T2DM Interventions on Health Behaviours: an Umbrella Review
author
Var, Hakkı Jankat
keywords
cardiovascular disease
type-2-diabetes mellitus
CVD/T2DM-I
defence date
language