title
Logistikaprotsesside parendamine Fleet Complete Eesti OÜ näitel
Improvement of logistics processes on the example of Fleet Complete Estonia Ltd
keywords
logistikaprotsesside kaardistamine
logistikaprotsesside KPI-d
logistics processes mapping
logistics processes KPI-s
RACI matrix
supervisor
defence date
language