title
Mõistliku ravimikasutuse kampaania mõju hindamine südameravimite näitel
The Estimation of Reasonable Use of Pharmaceuticals Social Campaign of Cardiovascular Medicines
author
Ristimäe, Raili
keywords
geneeriline ravim
omaosalus,
brand-name medicine
patient own funding
generic medicine
supervisor
defence date
language