title
Valuutakursi muutuste mõju rahvusvahelise tööstusettevõtte majandustulemustele
Impact of Currency Exchange Rate Changes on the Financial Results of an International Industrial Company
author
Kivisilla, Katrin
keywords
valuutarisk
rahandusosakond
tasaarveldus
currency risk
treasury
exchange rate
netting
defence date
language