title
Tallinna Polütehnik Nr 20 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
19.06.1981
language