title
VMI tulude hindamismudel Eesti jaekaubanduses
Evaluation Model for Gains from VMI in Estonian Retail Sector
author
Himma, Triinu
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information