title
Kaugel võrguneutraalsusest: Türgi seadusandluse areng
Beyond net neutrality: the Turkish legal progress
author
Akcan, Besim Berk
keywords
võrguneutraalsus
tehnoloogiaõigus
IT regulatsioon
net neutrality
technology law
IT regulation
Federal Communications Commission (FCC)
supervisor
defence date
language