title
Heating System Efficiency Aspects in Low-Energy Residential Buildings
Küttesüsteemi efektiivsuse aspektid madalenergia eluhoonetes
author
Maivel, Mikk
keywords
emission losses
distributyion losses
küttesüsteemi efektiivsus
väljastamiskad
jaotamiskad
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949237821 (publication)
ISBN 9789949237838 (pdf)
ISSN 14064766
language