title
Naiste tööhõive mõjutegurid OECD riikides
The determinants of female labor force participation in OECD countries
author
Traks, Kertu
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus